Βεβαίωση Συμμετοχής

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου σε όλους/ες τους/τις εγγεγραμμένους/ες συνέδρους.

Διαπίστευση Συνέδρων

Στο υλικό των εγγεγραμμένων συνέδρων υπάρχει η Διαπίστευση Συνέδρου την οποία παρακαλούνται οι σύνεδροι να φορούν όταν εισέρχονται στις εκδηλώσεις του συνεδρίου σε όλη τη διάρκεια των εργασιών και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καφέ.

Τεχνική Γραμματεία

Η τεχνική Γραμματεία θα βρίσκεται στο ισόγειο του Νέου Κτιρίου.

Όλες οι παρουσιάσεις πρέπει να παραδίδονται στην τεχνική Γραμματεία τουλάχιστον δύο (2) ώρες, είτατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, πριν την εκάστοτε προγραμματισμένη παρουσίαση.

Συμπόσια - Προφορικές Ανακοινώσεις

–             Όλες οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι σε μορφή Powerpoint – στην περίπτωση που χρειαστεί κάποιο άλλο πρόγραμμα για την παρουσίαση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία διοργάνωσης το συντομότερο δυνατόν.

–             Όλες οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι σε Windows/PC environment.   Εξοπλισμός Mac ΔΕΝ θα είναι διαθέσιμος.

Αναρτημένες ανακοινώσεις

–             Οι εισηγητές/τριες των αναρτημένων ανακοινώσεων μπορούν να προμηθευτούν από την Τεχνική Γραμματεία το υλικό για την ανάρτηση των ανακοινώσεών τους.

–             Οι αναρτημένες ανακοινώσεις πρέπει να αναρτηθούν το πρωί της ημέρας που είναι τοποθετημένες στο πρόγραμμα και οι εισηγητές είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνσή τους μετά το τέλος της ημέρας. Οι συγγραφείς χρειάζεται να βρίσκονται μπροστά από την Αναρτημένη Εργασία τους κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας Αναρτημένων Ανακοινώσεων ώστε να είναι δυνατή η συζήτηση με τις/τους ενδιαφερόμενες/ους.

–             Η Γραμματεία και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια ή καταστροφή των αναρτημένων εργασιών, εάν αυτές δεν απομακρυνθούν εγκαίρως από τους/τις συγγραφείς.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλώ επικοινωνήστε:

T. +30 2310 433099

FOLLOW US

facebook