Η υποβολή εργασιών έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

 

Το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα σε έμπειρους και νέους ερευνητές και επαγγελματίες να παρουσιάσουν τις θέσεις και έρευνά τους πάνω σε επίκαιρα ζητήματα στη Συμβουλευτική και Θετική Ψυχολογία.

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει:

 • προφορικές ανακοινώσεις 
 • αναρτημένες ανακοινώσεις  
 • συμπόσια
 • εργαστήρια


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Η περίληψη κάθε τύπου ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή περιεχομένου:

 • Σχέση με τη Θεματική του συνεδρίου
 • Εισαγωγή – Σκοπός
 • Μεθοδολογία
 • Αποτελέσματα
 • Βασικά Συμπεράσματα
 • Πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην πρακτική 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
YΠΟΒΟΛΗΣ

 • Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://counselpositive2023.gr/
 • Η υποβολή της κάθε πρότασης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον/τη συγγραφέα, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η στη συνέχεια για όλη τη σχετική επικοινωνία.
 • Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο ως κύριος/α ομιλητής/τρια με μέχρι δύο (2) εργασίες. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ανακοινώσεων στις οποίες θα μπορούσε κάποιος να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας.
 • Μετά την υποβολή της περίληψης της ανακοίνωσης θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής της.
 • Να είστε προετοιμασμένοι να παρακολουθήσετε όλες τις ημέρες του συνεδρίου σε περίπτωση αποδοχής της πρότασής σας. Αιτήματα για αλλαγές στο πρόγραμμα δεν θα γίνουν αποδεκτά.
 • Παρακαλούμε να μην υποβάλλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης. Επίσης, καλό θα ήταν να αποφευχθεί η εκ νέου υποβολή περίληψης, προς αντικατάσταση προηγούμενης, χωρίς να ενημερώσετε πρώτα την Εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή ΜS Word.

Προσδιορίστε ποια θεματική περιοχή περιγράφει καλύτερα το θέμα της περίληψής σας (επιλέξτε μέχρι δύο θεματικές από κάθε στήλη):

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Αναστοχαστικότητα στη συμβουλευτική
Δεοντολογία, όρια στην άσκηση του επαγγέλματος
Διάγνωση και Αξιολόγηση
Εκπαίδευση και εποπτεία
Έρευνα και Μεθοδολογία
Μεταδομικές/μετανεωτερικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική
Συμβουλευτική – πολυπολιτισμική - διαπολιτισμική
Συμβουλευτική για την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα
Συμβουλευτική μεταναστών και προσφύγων
Συμβουλευτική, ζητήματα φύλου, κατασκευή ταυτοτήτων
Συμβουλευτική στην οικογένεια
Συμβουλευτική ζεύγους και συμβουλευτική σχέσεων
Συμβουλευτική παιδιών, εφήβων και νέων
Συμβουλευτική στην τρίτη ηλικία
Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή
Συμβουλευτική στα άτομα με αναπηρία
Συμβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον
Συμβουλευτική σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ρατσισμός, στίγμα, περιθωριοποίηση, ανισότητα)
Συμβουλευτική των εξαρτήσεων
Συμβουλευτική ψυχολογία στην υγεία
Συμβουλευτική στην εργασία, επαγγελματική συμβουλευτική
Συμβουλετική, νόημα ζωής και πνευματικότητα
Συμβουλευτική μέσω τέχνης
Συμβουλευτική, διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες και ΜΜΕ
Ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής
Ψυχοπαθολογία
Ψυχοεκπαίδευση

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Αξίες
Απολαμβάνειν
Αυτοσυμπόνια
Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα
Ενσυνειδητότητα
Έρευνα – Μεθοδολογία (ψυχομετρικά ζητήματα, κατασκευή κλιμάκων)
Ευ ζην και ευτυχία
Ευγνωμοσύνη
Ευδαιμονία
Ευτυχία
Θετικά συναισθήματα
Θετικές σχέσεις
Νόημα ζωής
Ροή
Συγχώρεση
Ψυχική ανθεκτικότητα
Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας:
Θετικές κοινότητες
Θετικές παρεμβάσεις
Θετική γονεϊκότητα
Θετική δημοσιογραφία
Θετική εκπαίδευση – Θετικά σχολεία
Θετική κλινική ψυχολογία
Θετική κοινωνική ψυχολογία
Θετική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
Θετική ψυχολογία στους οργανισμούς
Θετικό coaching
Θετικός επαγγελματικός προσανατολισμός
Θετικότητα και ψυχική υγεία
Θετικότητα και ψυχολογία της υγείας

Πριν αποστείλετε την περίληψη της ανακοίνωσής σας, παρακαλούμε να την ελέγξετε για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση αποδοχής της, η περίληψη και τα στοιχεία των συγγραφέων θα δημοσιοποιηθούν όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί.

Μετά την παραλαβή της περίληψης, οποιαδήποτε διόρθωση, αλλαγή ή προσθήκη μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από γραπτή αίτηση στην Εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου και έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των περιλήψεων.

Τίτλος
(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)

Κείμενο περίληψης έκτασης 250 λέξεων
σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.

3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας συγγραφείς, θα πρέπει να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
Καθώς υποβάλετε την περίληψη, παρακαλείσθε να αναφέρετε εάν θέλετε η περίληψή σας να εξεταστεί ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
Οι προφορικές ανακοινώσεις θα οργανωθούν σε θεματικές συνεδρίες διάρκειας 90 λεπτών. Κάθε προφορική ανακοίνωση θα διαρκέσει 15 λεπτά (εκ των οποίων 5 λεπτά για συζήτηση).

Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να είναι 110 εκ. (ύψος) X 60 εκ. (πλάτος)

Παρέχεται βασικός εξοπλισμός για παρουσιάσεις Power Point. Εξοπλισμός Mac δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλείσθε να αναφέρετε εάν χρειάζεστε περαιτέρω οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Τα συμπόσια αποτελούνται από τρεις ή τέσσερις μεμονωμένες προφορικές ανακοινώσεις σχετικά με ένα κοινό θέμα και είναι δυνατόν να διαθέτουν έναν συντονιστή/συνομιλητή.
Όλες οι περιλήψεις του συμποσίου θα συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο το οποίο θα υποβληθεί από τον διοργανωτή του συμποσίου και θα περιλαμβάνει τη γενική περίληψη του συμποσίου καθώς και τις περιλήψεις των επιμέρους εργασιών που περιλαμβάνονται στο συμπόσιο.

Τίτλος
(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης
(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)

Κείμενο περίληψης έκτασης 300 λέξεων 
σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.

3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)


Η συνολική διάρκεια του συμποσίου είναι 90 λεπτά. Παρέχεται βασικός εξοπλισμός για παρουσιάσεις Power Point. Εξοπλισμός Mac δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλείσθε να αναφέρετε εάν χρειάζεστε περαιτέρω οπτικοακουστικό εξοπλισμό. 

Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και έχουν ως στόχο την εξοικείωσή τους με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα αποσκοπούν στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την εμβάθυνση στα θέματα που πραγματεύεται το εργαστήριο.

Τίτλος

(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης

(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, κεντρική στοίχιση)

υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

Κείμενο περίληψης έκτασης 300 λέξεων για τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.

3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

Διάρκεια: Η διάρκεια ενός εργαστηρίου θα  κυμαίνεται στα 90 λεπτά. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα εργαστήρια θα καθοριστεί από τον/την εισηγητή/ήτρια.
H δυνατότητα χρήσης αίθουσας με μετακινούμενες καρέκλες δεν υπάρχει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου με Συμπόσιο, Προφορική ή/και Αναρτημένη Ανακοίνωση καλούνται να υποβάλλουν την περίληψη της πρότασής τους έως τις 18 Ιουνίου 2023.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από δύο κριτές με βάση την προτεινόμενη δομή περιεχομένου, την αρτιότητα στη μεθοδολογία, καθώς και τη συμβολή της στη θεωρία και την πράξη της Συμβουλευτικής και Θετικής Ψυχολογίας.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κρίσης θα γίνει στις 15 Ιουλίου 2023.

Επισημαίνεται ότι η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί τη δυνατότητα τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, σύμφωνα με την κρίση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την κατοχύρωση της συμμετοχής στο επιστημονικό πρόγραμμα, πρέπει τουλάχιστον ένας συγγραφέας από κάθε εργασία να πραγματοποιήσει εγγραφή στο συνέδριο.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλώ επικοινωνήστε:

T. +30 2310 433099

FOLLOW US

facebook