ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Αναστοχαστικότητα στη συμβουλευτική
Δεοντολογία, όρια στην άσκηση του επαγγέλματος
Διάγνωση και Αξιολόγηση
Εκπαίδευση και εποπτεία
Έρευνα και Μεθοδολογία
Μεταδομικές/μετανεωτερικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική
Συμβουλευτική – πολυπολιτισμική - διαπολιτισμική
Συμβουλευτική για την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα
Συμβουλευτική μεταναστών και προσφύγων
Συμβουλευτική, ζητήματα φύλου, κατασκευή ταυτοτήτων
Συμβουλευτική στην οικογένεια
Συμβουλευτική ζεύγους και συμβουλευτική σχέσεων
Συμβουλευτική παιδιών, εφήβων και νέων
Συμβουλευτική στην τρίτη ηλικία
Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή
Συμβουλευτική στα άτομα με αναπηρία
Συμβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον
Συμβουλευτική σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ρατσισμός, στίγμα, περιθωριοποίηση, ανισότητα)
Συμβουλευτική των εξαρτήσεων
Συμβουλευτική ψυχολογία στην υγεία
Συμβουλευτική στην εργασία, επαγγελματική συμβουλευτική
Συμβουλευτική, νόημα ζωής και πνευματικότητα
Συμβουλευτική μέσω τέχνης
Συμβουλευτική, διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες και ΜΜΕ
Ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής
Ψυχοπαθολογία
Ψυχοεκπαίδευση

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Θεωρητικά μοντέλα και έννοιες της θετικής ψυχολογίας:
Αξίες
Απολαμβάνειν
Αυτοσυμπόνια
Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα
Ενσυνειδητότητα
Έρευνα – Μεθοδολογία (ψυχομετρικά ζητήματα, κατασκευή κλιμάκων)
Ευ ζην και ευτυχία
Ευγνωμοσύνη
Ευδαιμονία
Ευτυχία
Θετικά συναισθήματα
Θετικές σχέσεις
Νόημα ζωής
Ροή
Συγχώρεση
Ψυχική ανθεκτικότητα
Εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας:
Θετικές κοινότητες
Θετικές παρεμβάσεις
Θετική γονεϊκότητα
Θετική δημοσιογραφία
Θετική εκπαίδευση – Θετικά σχολεία
Θετική κλινική ψυχολογία
Θετική κοινωνική ψυχολογία
Θετική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
Θετική ψυχολογία στους οργανισμούς
Θετικό coaching
Θετικός επαγγελματικός προσανατολισμός
Θετικότητα και ψυχική υγεία
Θετικότητα και ψυχολογία της υγείας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλώ επικοινωνήστε:

T. +30 2310 433099

FOLLOW US

facebook